"Fantasy can be captivating"

Story

A young girl, Chihiro, becomes trapped in a strange new world of spirits. When her parents undergo a mysterious transformation, she must call upon the courage she never knew she had to free her family.

Runtime

125 min.

Director

Hayao Miyazaki

Cast / Superheroes

Rumi HiiragiChihiro Ogino / Sen (voice)
Miyu IrinoHaku (voice)
Mari NatsukiYubaba / Zeniba (voice)
Takashi NaitoAkio Ogino (voice)
Yasuko SawaguchiYuko Ogino (voice)
Tsunehiko KamijōChichiyaku (voice)
Takehiko OnoAniyaku (voice)
Bunta SugawaraKamaji (voice)
Akio NakamuraKaonashi (voice)
Yumi TamaiRin (voice)
Ryunosuke KamikiBoh (voice)
Tatsuya GashûinAogaeru (voice)
Yo OizumiBantai Frog Service (voice)
Ken YasudaMr. Oshira (voice)
Koba HayashiGod of the River (voice)
Shigeru Wakita(voice)
Shirô Saitô(voice)
Michiko Yamamoto(voice)
Keiko Tsukamoto(voice)
Shinji Tokumaru(voice)
Kaori Yamagata(voice)
Yayoi Kazuki(voice)
Masahiro Asano(voice)
Kazutaka Hayashida(voice)
Ikuko Yamamoto(voice)
Mina Meguro(voice)
Tetsurô Ishibashi(voice)
Katsutomo Shîbara(voice)
Shinobu Katabuchi(voice)
Noriko Kitou(voice)
Naoto Kaji(voice)
Yoshitaka Sukegawa(voice)
Aki Tachikawa(voice)
Noriko Yamaya(voice)
Katsuhisa Matsuo(voice)
Masayuki Kizu(voice)
Yôko Ôno(voice)
Sachie Azuma(voice)
Shigeyuki Totsugi(voice)
Mayumi Saco(voice)
Sonoko Soeda(voice)
Akiko Tomihira(voice)
Minako Masuda(voice)
Orika Ono(voice)
Rina Yamada(voice)
Miwa Takachi(voice)
Hiromi Takeuchi(voice)
Makiko Oku(voice)

Spirited Away posters

  • Spirited Away (2001)
  • Spirited Away (2001)
  • Spirited Away (2001)
  • Spirited Away (2001)
Show all posters

Spirited Away trailers